Köpvillkor

Du har upp till 14 kalenderdagar öppet köp. Det är inte öppet köp på metervara. Du kan begära ett återköp innan varan har anlänt till dig, men i vissa fall kan vi vara oförmögna att hindra transporten av varorna. Om vi inte kan hindra varor från att levereras till dig efter du begärt återköp, kommer du fortfarande att behöva returnera varorna till oss. Skicka tillbaka varan så snart som möjligt efter du har begärt återköp. Varan måste vara oss tillhanda inom 20 dagar efter du har mottagit varan för att detta ska vara giltig. Du ansvarar själv för fraktkostnader vid retur för varorna när du begär ett återköp. Observera att ju tidigare du returnerar dina varor, desto snabbare kommer vi att kunna behandla din återbetalning.

När produkterna har återvänt till oss  kommer de att inspekteras och en återbetalning kommer att behandlas inom 30 dagar. Oönskade produkter måste returneras oanvända och i gott skick. Du måste vara noga med att se till att varorna är förpackade så att de inte skadas under transporten. Om varan visar sig ha använts eller skadats kan vi inte behandla en återbetalning och vi kommer istället att kontakta dig via e-post. Vår e-postadress är deltacospray@hotmail.com.

Defekta, felaktiga eller icke-överensstämmande varor:

Om en produkt är defekt eller har ett fel som förelåg vid tidpunkten för leverans eller på annat sätt inte överensstämmer med din beställning, då har du en lagstadgad rätt att returnera produkten. Vi rekommenderar att du kontaktar oss så fort du blir medveten om eventuella problem. Vi rekommenderar dig att inspektera varje produkt noggrant vid mottagandet.

Om du returnerar defekta, felaktiga eller icke -överensstämmande produkter till oss, kommer produkten inspekteras på vårt lager. Om en defekt eller ett fel hittas eller om produkten inte matchar din beställning, kommer vi givetvis göra en full återbetalning, i enlighet med tillämplig lag. Produkter som har använts felaktigt eller ändrats av dig faller inte under denna kategori. Om detta gäller din beställning kommer vi att kontakta dig via e-post.

Om du är berättigad till återköp, kommer det att behandlas inom 10 dagar.

Personuppgiftspolicy / GDPR
 
1. INLEDNING
Denna policytext förtydligar Deltaco Mattimports personuppgiftshantering och tillhörande rättigheter. Texten är riktad till dig som
Är kund hos oss
Erhåller marknadsföringsutskick från oss
Besöker vår hemsida
Kommunicerar med oss via t ex vår kundtjänst genom telefon, e-post eller brev.
 
För oss är det viktigt att du känner dig trygg i hur dina uppgifter hanteras. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner i denna policytext.
 
2. OLIKA PERSONUPPGIFTER SOM HANTERAS, RÄTTSLIG GRUND, ÄNDAMÅL & LAGRINGSTID
I denna del förklarar vi i vilka situationer dina uppgifter hanteras, vilken rättslig grund hanteringen vilar på, våra ändamål med hanteringen och lagringstiden.
2.1 När du köper varor av oss
När du lägger en order hanterar vi dessa personuppgifter som du själv lämnar till oss.
Uppgifter vi hanterar:
Ditt personnummer / organisationsnummer och kontaktuppgifter.
Uppgifter om din order, t ex varunamn, pris och antal.
Uppgifter om särskilda leveransvillkor, t ex tid, leveransplats.
Uppgifter om betalning och betalningshistorik.
Uppgifter om orderhistorik.
 
Uppgifterna hanteras så att vi kan:
Identifiera dig som kund när du kontaktar vår orderläggning via mail eller telefon.
Fakturera dig för varan
Hantera och leverera din order i enlighet med överenskommelse.
Meddela dig via e-post om förändringar av ursprunglig orderöverenskommelse, t ex leveranstid.
Skicka order – och leveransbekräftelse.
Marknadsföra våra produkter via e-mail.
Sammanställa statistik över inköp av varor, så att vi kan förbättra våra tjänster.
 
Rättslig grund för hanteringen: Personuppgifterna hanteras med stöd av intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse att fullgöra orderavtalet och marknadsföra våra produkter samt ta fram statistik för att ge en så bra service som möjligt.
Lagringstid: För att uppfylla orderöverenskommelsen sparar vi uppgifter om dig i 7 år i enlighet med bokföringslagen. I marknadsföringssyfte hanterar vi dina uppgifter 12 månader efter den senaste aktiviteten hos oss.
2.2 När du reklamerar en vara
När du kontaktar oss för att göra ett reklamationsanspråk.
Uppgifter vi hanterar:
Ditt organisationsnummer och kontaktuppgifter.
Uppgifter om din reklamation, t ex varunamn, pris och orsak.
Uppgifter om särskilda leveransvillkor, t ex återlämning av vara.
Uppgifter om eventuell återbetalning.
 
Uppgifterna hanteras så att vi kan:
Hantera och bedöma ditt reklamationsanspråk.
Sammanställa statistik kring dina ärenden med syfte att förbättra vår service.
 
Rättslig grund för hanteringen: Personuppgifterna hanteras med stöd av intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse att fullgöra reklamationsanspråket samt ta fram statistik för att ge en så bra service som möjligt.
Lagringstid: För att uppfylla reklamationsanspråket sparar vi uppgifter om dig i 7 år i enlighet med bokföringslagen.
2.3 När du kommunicerar med oss
Att kommunicera med oss är lätt och du kan göra det på olika sätt, t ex genom att maila, ringa eller via sociala medier.
Uppgifter vi hanterar:
Ditt organisationsnummer och kontaktuppgifter.
Information om ditt ärende.
 
Uppgifterna hanteras så att vi kan:
Hantera ditt ärende
Förbättra vår service
 
Rättslig grund för hanteringen: Personuppgifterna hanteras med stöd av intresseavvägning då vi och ni har ett berättigat intresse att hantera ärendet.
Lagringstid: Vi sparar dina uppgifter i 12 månader för att kunna spåra kommunikationen med dig.
2.4 När vi enligt lag har en skyldighet
Förutom vad som beskrivs i ovan punkter hanterar vi dina uppgifter då vi har en skyldighet enligt lag att göra det, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller myndighetsförfrågningar.
Rättslig grund för hanteringen: Då vi är skyldiga att hantera dina uppgifter enligt lag gör vi det i enlighet med Rättslig skyldighet.
 
3. TREDJEPARTSÖVERFÖRING
Deltaco Mattimport KB säljer aldrig vidare dina uppgifter till tredje part. Dina uppgifter kan däremot lämnas ut till dessa mottagare:
Leverantörer inom EU, för att t ex kunna uppfylla betalning och orderöverenskommelser som kort leveranstid.
Fraktbolag
Övriga mottagare som kräver uppgifter enligt lagkrav, t ex myndigheter.
 
Då uppgifter lämnas till tredje part kommer Deltaco Mattimport KB alltid ingå personuppgiftsbiträdesavtal med dessa leverantörer för att säkerställa så att uppgifterna hanteras på ett säkert sätt. När uppgifterna överlämnas till t ex en bank eller myndighet är de själva personuppgiftsansvariga och då gäller deras policy.
 
4. SKYDD AV DINA PERSONUPPGIFTER
Vi har rutiner och regler för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas, t ex att de skickas på rätt sätt och att personalen endast har tillgång till sådana uppgifter som de behöver för att kunna fullfölja sina åtaganden. Vi följer branschstandarden och uppdaterar dessutom våra IT-skyddsprogram kontinuerligt så att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.
 
5. DINA RÄTTIGHETER
Dataskyddslagstiftningen ger dig vissa rättigheter. Om du vill utnyttja dem kontakta oss på kontoret via kontaktuppgifterna längst ner i detta dokument. Du har även en rättighet att klaga direkt till Datainspektionen www.datainspektionen.se.
Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få veta om vi behandlar dina uppgifter och få en specifikation över vilka uppgifter som behandlas.
Begära rättelse – du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga uppgifter.
Begära att raderas – Under vissa omständigheter har du rätt att få dina uppgifter raderade.
Protestera mot att vi hanterar dina uppgifter med den rättsliga grunden Berättigat intresse och att vi använder dina uppgifter för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot hanteringen i full eller begränsad mån.
Rätt till flytt av data – du har rätt att begära att data flyttas från oss till annan part.
 
6. MOTSÄTTANDE AV ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING
Deltaco Mattimport KB kan använda din e-mailadress för direktmarknadsföring. Om du vill motsätta dig detta så kan du höra av dig till oss. Kontaktuppgifter återfinns längst ner i detta dokument.
 
7. KONTAKTUPPGIFTER
Deltaco Mattimport KB (org. nr. 916619 - 0711) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifters hantering. Vill du ha mer information om hanteringen kontakta oss:
DELTACO MATTIMPORT
Ringvägen 133
116 61 Stockholm

.