Köpvillkor

Du har upp till 14 kalenderdagar öppet köp. Det är inte öppet köp på metervara. Du kan begära ett återköp innan varan har anlänt till dig, men i vissa fall kan vi vara oförmögna att hindra transporten av varorna. Om vi inte kan hindra varor från att levereras till dig efter du begärt återköp, kommer du fortfarande att behöva returnera varorna till oss. Skicka tillbaka varan så snart som möjligt efter du har begärt återköp. Varan måste vara oss tillhanda inom 20 dagar efter du har mottagit varan för att detta ska vara giltig. Du ansvarar själv för fraktkostnader vid retur för varorna när du begär ett återköp. Observera att ju tidigare du returnerar dina varor, desto snabbare kommer vi att kunna behandla din återbetalning.

När produkterna har återvänt till oss  kommer de att inspekteras och en återbetalning kommer att behandlas inom 30 dagar. Oönskade produkter måste returneras oanvända och i gott skick. Du måste vara noga med att se till att varorna är förpackade så att de inte skadas under transporten. Om varan visar sig ha använts eller skadats kan vi inte behandla en återbetalning och vi kommer istället att kontakta dig via e-post. Vår e-postadress är deltacospray@hotmail.com.

Defekta, felaktiga eller icke-överensstämmande varor:

Om en produkt är defekt eller har ett fel som förelåg vid tidpunkten för leverans eller på annat sätt inte överensstämmer med din beställning, då har du en lagstadgad rätt att returnera produkten. Vi rekommenderar att du kontaktar oss så fort du blir medveten om eventuella problem. Vi rekommenderar dig att inspektera varje produkt noggrant vid mottagandet.

Om du returnerar defekta, felaktiga eller icke -överensstämmande produkter till oss, kommer produkten inspekteras på vårt lager. Om en defekt eller ett fel hittas eller om produkten inte matchar din beställning, kommer vi givetvis göra en full återbetalning, i enlighet med tillämplig lag. Produkter som har använts felaktigt eller ändrats av dig faller inte under denna kategori. Om detta gäller din beställning kommer vi att kontakta dig via e-post.

Om du är berättigad till återköp, kommer det att behandlas inom 10 dagar.

 

.